Національно-патріотичне виховання

Працюючи з підростаючим поколінням, слід враховувати найрізноманітніші аспекти виховного процесу, пам’ятати про те, що найефективніші шляхи пізнання – це від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до міжнаціонального, світового, тому  першочерговим завданням у виховному процесі завжди буде виховання національної ідентичності та усвідомлення себе частиною свого народу.

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна спрямована  на формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності та любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського обов’язку.

Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання, (Ресурс доступу: https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025), постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»(Ресурс доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-dij-shchodo-realizaciyi-strategiyi-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-na-20202025-roki-i091020-932), постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 673, якою було затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. (Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text).

Відтак досягнення поставленої мети відбудеться за чотирма пріоритетними завданнями:

  • формування української громадянської ідентичності – здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності населення України;
  • військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової й спеціальної державної служби;
  • формування науково-методологічних і методичних засад національно патріотичного виховання – здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної  загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання;
  • підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно патріотичного виховання.

У світлі завдань, що висуває перед школою час і суспільство, заклад розробив модель формування національно-патріотичної особистості школяра, впровадження якої сформує соціально інтегровану особистість  патріота, громадянина України і світу з активною громадянською позицією.  

Складний процес національно-патріотичного виховання у закладі здійснюється за напрямками з використанням різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту і завдань, та з упровадженням технологій, що найкраще сприяють реалізації поставлених цілей. Робота ведеться цілеспрямовано й системно, базуючись на кращих надбаннях національної та світової педагогіки.

https://padlet.com/parfeniykludmila77/padlet-oz5ljx20l78a8ao5

Виступ Педрада Національно-патріотичне виховання учнівської молоді сучасні європейські тенденції та перспективи Благодійна акція Допоможи солдату – захисти Україну І семестр[64 МБ] Про стан реалізації заходів щодо виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді [13 МБ] Національно-патріотичне та громадянське виховання[43 МБ] Національно-патріотичне виховання [22 КБ] МНК