Нормативно-правова база

План виховної роботи на 2022-2023 навчальний рік[837 КБ] МОНУ методичні рекомендації Щодо організації виховного процесу в ЗО у 2022-2023 [314 КБ] Наказ про організацію роботи гуртків у 2022-2023 н.р. [84 КБ] Концепція національно-патріотичного виховання [2 МБ] Наказ про організацію національно-патріотичного виховання у2022-2023 н.р.[355 КБ] Наказ про затвердження заходів щодо профілактики правопорушень на 2023-2025 роки[3 МБ ] Підсумки виховної роботи у 2018-2019 н.р. [22 МБ] Наказ Про роботу учнівського самоврядування у 2022-2023 н.р. Наказ Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2022-2023 н.р. Наказ Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності Наказ Про заходи з профілактики ВІЛ СНІДу Наказ Про проведення Місячника фізичної культури та здорового способу життя Наказ Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху Наказ Про проведення місячника превентивного виховання

Безоплатна правова допомога https://legalaid.gov.ua/

Наказ МОН України від 06.06.2022 №527 Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року http://surl.li/ceowq

Центр протидії дезінформації при РНБО України https://cpd.gov.ua/category/events/

Медіаосвіта та корисні ресурси для педагогів https://www.aup.com.ua/ http://medialiteracy.org.ua/

Протидія булінгу

Курс «Безпечна і дружня до дитини школа» http://scfs.multycourse.com.ua/ua/

Навчальний модуль «Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності учнів» https://is.gd/d6ZHyj

Тренінг «Вчимося жити разом» https://is.gd/vKHYI3

Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіаці https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidiabulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf

Рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacijshodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyipedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahistprav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi

Профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки

План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r

Листи МОН України

1.«Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» від 02.08.2022 р. №18794-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-usistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci
2.«Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України» від 22.06.2022 р. № 1/6885-22
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomunasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-nateritoriyi-ukrayini
3.«Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р. № 1/6355-22
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikivtorgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu

 1. “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України” від 10.06.2022р. № 1/6267-22
  https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvityukrainy/
 2. «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні» від 30.05.2022 № 1/5735-22
  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
 3. «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні » від 1305.2022 р. № 1/5119-22
  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
 4. «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р. № 1/3737-22
  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
 5. «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії» від 25.03.2022 р. № 1/3663-22
  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-vumovah-voyennoyi-agresiyi