Кодекс безпечного освітнього середовища

Шановні учасники освітнього процесу!

Надаємо для до громадського обговорення проєкт КОДЕКСУ безпечного освітнього середовища КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей».

Кодекс безпечного освітнього середовища – це документ закладу освіти, який регулює діяльність закладу, пов’язану з порушенням прав особистості на безпеку, а також питання її підтримки і втручання в ситуації, коли може виникати загроза її життю, здоров’ю та благополуччю.

Безпечне освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та будівельних норм і правил, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та надання неякісних послуг з харчування, законодавства щодо булінгу (цькування) шляхом фізичного та психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації, поширення неправдивих відомостей, пропаганди та агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються у довільній формі до 10 січня 2022 року на електронну адресу: ssogi@ukr.net

Контактна особа для надання консультацій: Олена КИРИЧЕНКО, моб.тел. 0666516465.

Кодекс безпечного освітнього середовища КЗСОР “Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей