Освітній проєкт “STEM-центр”

Інноваційний освітній проєкт за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» на 2022–2027 роки

База реалізації Проєкту: заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної та вищої освіти Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Полтавської, Сумської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Науковий керівник:

Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Автор ініціативи:

Дзюба Антон Миколайович, голова правління благодійної організації «Благодійний фонд «Фонд освітніх ініціатив».

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити організаційні та науково-методичні умови створення та функціонування STEM-центрів як хабів освітніх хай-тек Національного освітнього технопарку в умовах реформування освітньої галузі та впровадження НУШ, цифровізації та цифрової трансформації.

Завдання:

визначити організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів;
розробити та експериментально перевірити програмне та навчально-методичне забезпечення діяльності STEM-центрів в умовах реалізації нового Державного стандарту базової та профільної загальної середньої освіти;
визначити умови функціонування регіонально розподіленої мережі STEM-центрів, яка має включати:
обласний STEM-центр як структурний підрозділ обласного закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності або структурний підрозділ обласного комунального підприємства (установи, закладу) або як окреме комунальне підприємство (установа, заклад) у тому числі міжшкільний ресурсний центр;
локальні філії обласного STEM-центру (мережеві ресурсні центри) на базі закладів вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої (за окремих умов) та позашкільної освіти, МАН, міжшкільних ресурсних центрів;
удосконалити і запровадити ефективні форми мережевої освітньої комунікації на базі STEM-центрів;
розробити стратегію підготовки вчителів до впровадження STEM-освіти та запровадити відповідні освітні програми на базі STEM-центрів;
підготувати та апробувати програми підвищення кваліфікації STEM-педагогів та навчально-методичну літературу (посібники, методичні рекомендації тощо) щодо створення та функціонування STEM-центрів;
уточнити та науково обґрунтувати критерії оцінки рівнів готовності суб’єктів дослідницької діяльності до впровадження STEM-освіти, розвитку STEM-освіченості, STEM-компетентностей і дібрати відповідний діагностичний інструментарій;
розробити навчально-методичні рекомендації щодо умов упровадження STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, організації і змісту роботи STEM-лабораторії на базі закладу загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти;
розробити та експериментально перевірити стратегію сервісного супроводження STEM-центрами реформи НУШ;
визначити організаційні умови супроводу STEM-центрами впровадження профільного навчання;
визначити організаційні умови підготовки фахівців професій найближчого майбутнього на базі обласного STEM-центру та його локальних філій;
розробити та експериментально перевірити систему заходів для реінтеграції та гармонізації тимчасово переміщених осіб у нових громадах;
створити нові можливості для запровадження елементів освіти третього віку (50+);
визначити організаційні умови мережевої форми здобуття освіти з метою формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, зокрема здатність спілкуватися англійською мовою з носіями;
уточнити умови створення STEM-центрів на базі опорних ліцеїв (закладів загальної середньої освіти ІІІ ст.), закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
розробити пропозиції до варіативної частини типової освітньої програми  ліцею, типової освітньої програми закладу професійної (професійно-технічної) освіти, з використанням новітніх технологій STEM-освіти для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти;
розробити та запровадити електронний портал науково-методичної підтримки STEM-спільноти освітян;
провести моніторинг ефективності результатів Проєкту;
узагальнити результати експериментальної роботи, провести коригування механізмів забезпечення функціонування STEM-центрів;
інформувати педагогічну спільноту та громадськість про хід та результати Проєкту.

Наказ МОН від 12.08.2022 № 741 “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою “Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів” у червні 2022 – травні 2027 Заявка на реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 Наказ МОН від 12.10.2023 №1237 “Про розширення бази реалізації інноваційного проєкту за темою “Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів” у червні 2022 – травні 2027 Лист СОІППО 13.10.2023 № 542/12-08 «Про розширення бази реалізації інноваційного освітнього проєкту» Програма реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 років Програма реалізації І (організаційно-підготовчого) етапу інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2023 років Наказ МОН від 31.01.2023 № 103 «Про розширення бази реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 років та внесення змін до наказу МОНУ від 12.08.2022 № 741