Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Відповідно до статті 53 Конституції України повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.